Hukum Merokok

bahaya merokok

SETIAP SESUATU PERKARA ITU DIANTARA 3 KEADAAN :

1. Mengandungi mudharat,tidak ada maslahat(kebaikan) sama sekali.

2. Mempunyai maslahat,tidak ada mudharat sama sekali.

3. Mengandungi mudharat dari satu sisi dan mudharat di satu sisi yg lain.

KAEDAH FIQH : Sesuatu yang mngandungi mudharatnya sama banyak dengan maslahatnya atau mudharatnya lebih besar dari maslahatnya,maka hukumnya adalah HARAM,berdasarkan sabda Nabi s.a.w :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada mudharat diri sendiri dan tidak ada memudharatkan orang lain”

Demikian juga maksud firman Allah:

“Dan janganlah kamu mncampakkan dirimu ke dalam kebinasaan.”

(Al-Baqarah ayat 195)

Mudharat dari kesan merokok telah diakui oleh sebilangan besar Doktor-doktor di dunia,sehinggakan kemudharatan merokok ini sudah boleh dianggap sebagai sesuatu yang “disepakati” dikalangan para doktor.Ekoran dari keadaan rokok yang banyak memberi kesan buruk kepada manusia,maka ramai ulama-ulama mula berijtihad dalam menyatakan hukum rokok itu adalah HARAM.

Fatwa Semasa Status Hukum Merokok :

1. Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa bahawa merokok, menanam tembakau dan memperniagakannya hukumnya adalah haram kerana daripadanya terdapat kemudaratan.

2. Ulama-ulama semasa seperti Dr Abdul Jalil Shalabi mengatakan merokok adalah haram kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan masyarakat.

3. Dr Zakaria Al Bari (anggota Akademi Kajian Islam dan Anggota Lajnah Fatwa Al-Azhar) menyatakan merokok hukumnya haram adalah pendapat yang kuat.

4. Syeikh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya telah memberi fatwa merokok hukumnya makruh jika ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Sebaliknya adalah haram jika ia mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan.

5. Syeikh Hasanain Makhluf iaitu mantan Mufti Kerajaan Mesir telah menetapkan merokok adalah haram jika mendatangkan mafsadat kesihatan dan mengurangkan hak keluarga dari segi pengurangan nafkah kepada keluarganya.Makruh jika mafsadat itu tidak ketara atau tidak mengurangkan hak nafkah keluarga.

6. Ulama terkenal masa kini Dr Yusof Qaradhawi juga telah menfatwakan bahawa merokok adalah HARAM disisi agama.

7. Di Malaysia,Muzakarah Jawatankuasa Fatwa,Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 yang berlangsung pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram menurut pandangan Islam.

8. Fatwa Negeri Selangor Darul Ehsan yang telah diwartakan pada 7 Disember 1995 di bawah Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 telah menyebutkan bahawa amalan menghisap apa jua jenis rokok adalah haram bagi mana-mana orang Islam.

9. Fatwa Negeri Perlis memutuskan bahawa menanam tembakau atau merokok dan memanfaatkan hasil tembakau adalah haram.

10. Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah berpegang kepada fatwa merokok adalah haram walaupun sehingga kini belum ada penguatkuasaan berhubung perkara itu kerana berdasarkan pendapat pengamal perubatan bahawa perbuatan merokok boleh mendatangkan mudarat.

11. Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka juga telah bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa,Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram.

Apa Komen Anda

0 comments… add one

Leave a Comment